ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT 5% NA PIERWSZE ZAKUPY

Nr umowy UDG-PBE.04.2020/093

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Realizacja projektu ma na celu wypromowanie produktów oraz marki Spensen na rynkach: francuskim, włoskim, azjatyckim oraz niemieckim poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach. W dłuższej perspektywie czasu realizacja projektu przełoży się na pozyskanie nowych rynków zbytu, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększenia przychodów firmy oraz umocnienia jej pozycji konkurencyjnej.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 79 503,17 zł

Wysokość dofinansowania: 39 751,58 zł