ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT 5% NA PIERWSZE ZAKUPY

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego SPENSEN.COM przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep SPENSEN.COM odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

 

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( SPENSEN sp. z o.o. sp.k., Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia, online@spensen.com, telefon: 504 462 888 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: SPENSEN sp. z o.o. sp.k., Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia,, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.
 • Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • SPENSEN.COM nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby "Sprzedawcy". Koszty zwrotu towaru ponoszone są przez "Kupującego" - zwroty przesłane na koszt "Sprzedawcy" nie będą przyjmowane.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego SPENSEN.COM, paragraf § 7, PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY.

 

REKLAMACJE:

 

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Jak zareklamować zamówiony towar:

 • W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do regulaminu sklepu internetowego SPENSEN.COM.
 • Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres: SPENSEN sp. z o.o. sp.k., Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia.
 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 • SPENSEN.COM rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez SPENSEN.COM do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, SPENSEN.COM poinformuje Państwa o tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego. Kupujący w ramach rękojmi może żądać, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

b) wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: SPENSEN sp. z o.o. sp.k., Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: SPENSEN sp. z o.o. sp.k., Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia.
 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego SPENSEN.COM, paragraf § 9, REKLAMACJE.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w paragraf § 2 Regulaminu, KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.